Orman Mülkiyeti

Orman sınırlarının aplikasyonu,
Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti,
Hukuk Bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri,
6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamındaki yerler (2/B arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
Orman mevzuatı ile ilgili konularda mahkemelerde bilirkişilik,
Özel orman Amenajman Planı yapımı,
Özel orman Yol Şebeke Planı yapımı,
Halihazır koordinatlı harita yapımı,
6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda yapılaşma ile ilgili ön izin ve kesin izin işlemleri,
Ağaç Röleve Planı yapılması,
Ormanın devamlılığı için gerekli olan bütün teknik müdahalelerin yapılması.